Όροι & Προϋποθέσεις

 

Αυτή η Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία rma.gr. Ο όρος Ιστότοπος σημαίνει εφεξής όλους τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα κείμενα, τις πληροφορίες, τις φωτογραφίες, τις οπτικές απεικονίσεις κ.λπ. που περιλαμβάνονται στη διεύθυνση (www.rma.gr)

Η Ιστοσελίδα (www.rma.gr) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που πωλεί υπηρεσίες Διαδικτύου. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους, επειδή η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Σημείωση: Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας (www.rma.gr)

 

Εισαγωγή

Η Ιστοσελίδα (www.rma.gr) εδρεύει στο δήμο Ρεθύμνης Κρήτης, Αδελιανός Κάμπος, 74100. Στο εξής θα ονομάζεται «Ιστότοπος» για λόγους συντομίας. Η εταιρεία συμμορφώνεται και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα. Η εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του απορρήτου σας. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με αυτό για να διατηρήσει την ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες των υπηρεσιών του Ιστότοπου.

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση του ιστότοπού μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συγκατάθεση, έγκριση και συμφωνία από τον επισκέπτη με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθούμε.

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου για να ενημερωθείτε:

σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγετε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο,
πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν,
πώς προστατεύονται αυτές οι πληροφορίες και ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Οποιαδήποτε χρήση του Ο ιστότοπος προϋποθέτει, και εσείς ρητά δηλώνετε και εγγυάστε, ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ανήλικοι απαγορεύεται ρητά να το κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες που δεν διαθέτουν τις παραπάνω ιδιότητες.

 

Επικοινωνία με την εταιρεία

Λογαριασμός μέλους

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του τόπου δικτύου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εισαγωγής των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο Ιστότοπος, θα λάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται βάσει του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήστη και γενικά του λογαριασμού χρήστη τους. Τα Μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως (επωνυμία εταιρείας) για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Τα μέλη ευθύνονται επίσης αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την επίσημη απόσυρσή τους από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

 

Έναρξη – διακοπή υπηρεσίας

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου με ή χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 

Διάρκεια

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασής του στις υπηρεσίες του ή/και να διαθέσει το περιεχόμενό του σε χρήστες/μέλη που πιστεύουν ότι έχουν παραβιάσει την επιστολή και πνεύμα αυτών των όρων χρήση.

 

Ενημερωτικό δελτίο

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα με σκοπό την αποστολή email (newsletters). Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την υπηρεσία μπορεί να κάνει χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email που αποστέλλεται. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αδικαιολόγητα οποιονδήποτε παραλήπτη.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μπορεί να αποστέλλει επικοινωνίες πληροφοριών μέσω email στους ακόλουθους στόχους:

Για λόγους ενημέρωσης.
Για διαφημιστικούς σκοπούς.
Προτάσεις για σχετικά προϊόντα/υπηρεσίες.
Για να ζητήσετε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή γενικά να λάβετε απαντήσεις από επισκέπτες/πελάτες σχετικά με την ικανοποίησή τους από την εταιρεία υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει email ή άλλου είδους επικοινωνία από την εταιρεία, θα πρέπει να ζητήσει τη διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο (info@rma.gr)

 

Φόρμα επικοινωνίας / βιογραφικό

Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, μιας διερευνητικής επαφής μαζί της σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Συμπλήρωση και υποβολή του. Η Φόρμα Επικοινωνίας δεν αποτελεί σύμβαση, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που μας στείλετε βιογραφικό, σε θέσεις που αναρτήθηκαν από την εταιρεία, τα στοιχεία σας, καθώς και τα στοιχεία του βιογραφικού σας, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 1 έτος, για λόγους πιθανότητας μελλοντική συνεργασία. Το αρχείο προσωπικών δεδομένων τηρείται από την εταιρεία για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας.

 

Διανοητική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο στον Ιστότοπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συμβαλλόμενων εταιρειών. Προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και σήματα που αντιπροσωπεύουν την (επωνυμία της εταιρείας) και τις υπηρεσίες της, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας. Προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα και τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεση της παρουσίας τους σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για αυτούς τους λόγους, οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη, επεξεργασία, μεταπώληση, εργασία παραγωγής δημιουργίας ή παραπλάνηση του κοινού. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε άλλο νόμιμο Δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων.

 

Υπευθυνότητα χρήστη

Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της εταιρείας «Ιατρική Βοήθεια Ρεθύμνου» αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

Δηλαδή, δεν θα το χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία ή/και τη μετάδοση περιεχομένου που:

 • είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, επιβλαβές, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό.
 • είναι παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.
 • μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • υποδηλώνει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παιδική πορνογραφία.
 • καταφέρνει ενάντια σε κοινωνικές μειονότητες, πληθυσμιακές ομάδες και χαρακτηριστικά φυλετικών ομάδων.
 • δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με το νόμο ή τη συμβατική ή διοικητική σχέση. (όπως εσωτερικές πληροφορίες,
 • ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος της απασχόλησης ή καλύπτονται από εμπιστευτικότητα συμφωνιών) παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή, εκούσια ή ακούσια, παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις της.
 • μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις σελίδες της (επωνυμία εταιρείας) αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε χρήση από τα ενδεικτικά των παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Ο ιστότοπος σας παρέχεται “ως έχει”.

Η χρήση του, εν όλω ή εν μέρει, από Εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την εγκυρότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια ή τη χρησιμότητα της Ιστοσελίδας. Κανένα από τα δύο δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητά του (τεχνική ή άλλη) για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν θετικές ή αρνητικές ζημίες που μπορεί να υποστείτε σε εσάς ή σε τρίτα μέρη, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του Ιστότοπου. Ειδικά όταν πρόκειται για ζημιά υπολογιστή ή άλλα συστήματα, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό που είναι ήδη εγκατεστημένο κ.λπ.

 

Σύνδεσμοι από άλλους ιστότοπους

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τα δεδομένα της πολιτικής απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων που παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner στον ιστότοπο της εταιρείας. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση του, ο χρήστης οφείλει να μεταβεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ιστοσελίδων και σελίδων που παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner στον ιστότοπο της εταιρείας ή που συνδέονται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους που θέτει και διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που παρέχουν σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της Εταιρείας δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος τρέχουσα κατάσταση τιμολογίου για γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως ορίζεται από αρμόδιους παρόχους (ISP) και καταβάλλεται μόνο σε αυτούς.

 

Διαδικασία αγοράς εκπαίδευσης – αρχείο αγοράς

Η αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου της Εταιρείας προϋποθέτει είτε τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη-μέλους είτε η αγορά ολοκληρώνεται με τη σύνδεση του “Επισκέπτη”. Η Εταιρεία αποστέλλει αυτοματοποιημένα e-mail επιβεβαίωσης/πληροφοριών κ.λπ. στη διεύθυνση e-mail που παρέχει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτη – μέλος ή κατά την εγγραφή του ως επισκέπτης. Οι εντολές και οι παραγγελίες του χρήστη αρχειοθετούνται από την εταιρεία και φυλάσσονται στο αρχείο της για όσο διάστημα απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τήρησης βιβλίων και στοιχείων από τους εμπόρους (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας με δήλωση που απευθύνεται στην Εταιρεία Αδελιανός Κάμπος 74100, Ρέθυμνο Κρήτης, εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από αυτόν.< /p>

 

Τιμές – ΦΠΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον πελάτη. Οι τιμές των προϊόντων ενσωματώνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ. που τους επιβαρύνει.

 

Άλλοι όροι

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καθίσταται αντίθετη σύμφωνα με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων. Αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτής (επωνυμία εταιρείας) & τους επισκέπτες του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δεν θα ληφθεί υπόψη δεν θα αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν έχει γίνει εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανεώσει μονομερώς αυτούς τους όρους, σύμφωνα με στις ανάγκες και στις εμπορικές της συνήθειες. Τοπικά αρμόδια για οποιαδήποτε Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δικαστηρίων της Ελλάδας.
Στοιχεία επικοινωνίας για προστασία προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των 13 επ. Από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 / ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αντιρρήσεις στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Πολιτική Απορρήτου της Αρχής.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Email: info@rma.gr
Τηλέφωνο: +302831071300

 

Τροποποιήσεις στους όρους

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους ισχύοντες όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή Διαγραφές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση του Ένας ιστότοπος μετά από μια τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θα θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτός από αυτόν χρήστη / μέλος αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο προορίζονται για χρήση μόνο για εκπαιδευτικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς. Οι ειδοποιήσεις και τα προϊόντα δεν προορίζονται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε πάθησης ή ασθένειας για την οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη φύση ή τη συνιστώμενη χρήση των προϊόντων, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@rma.gr.

 

Αποδοχή των Όρων

Προχωρώντας στη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, στην τρέχουσα μορφή τους και όπως ενδέχεται να τροποποιούνται από την Prime MD κατά καιρούς. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπου.

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ενημερώσουμε. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή παραλείψεις.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, διαγραμμάτων, εικονογραφήσεων, έργων τέχνης, μουσικής, βίντεο και κώδικα υπολογιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Prime MD, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και διέπεται από το εθνικό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες, τα σήματα και τα εμπορικά σήματα (για αγαθά και υπηρεσίες) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στην Prime MD και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ως εκ τούτου αυτά τα τρίτα μέρη φέρουν την αντίστοιχη ευθύνη.

 

Συμφωνητικό άδειας χρήσης

Ενθαρρύνουμε την ιδιωτική χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική και εταιρική πρόσβαση σε πληροφορίες και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν καλύπτεται στην παραπάνω παράγραφο. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθέντων εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων συνεργαζόμενων οργανισμών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

 

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμοί ευθύνης στο Διαδίκτυο

Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι όλο το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι «ως έχει» και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την εμπορικότητα, τη μη παραβίαση ή την καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία περίπτωση, δεν εγγυόμαστε και επομένως δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, για οποιοδήποτε είδος ζημίας που προκλήθηκε στον Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας, την οποία ο Χρήστης κάνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση αυτών των όρων . Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν αποκατάσταση ζημιών (θετική ζημιά ή απώλεια) για τους Χρήστες της Ιστοσελίδας μας ή τρίτα μέρη για λόγους που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιαδήποτε αδυναμία παροχής πληροφοριών από τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των διακομιστών θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, χωρίς ιούς και κακόβουλο λογισμικό τρίτων, είτε αυτό αφορά στον Ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο ιστότοπο ή διακομιστή μέσω του οποίου μεταδίδεται το Περιεχόμενο. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το Περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μέσω μιας απλής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο.

Με τη μετάδοση ή τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο, ο Χρήστης παραχωρεί στον ιστότοπό μας ένα μόνιμο, απεριόριστο, αμετάκλητο, ημιτελές, καθολικό δικαίωμα: χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, παρουσίασης, μετάδοσης, διανομής και δημιουργίας παράγωγων έργων του περιεχομένου. για τη δημιουργία, προσφορά προς πώληση, πώληση, μίσθωση ή με άλλο τρόπο διανομή τέτοιου περιεχομένου· και να εκτελέσει οποιαδήποτε μέθοδο ενσωματώνοντας το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ανάθεσης οποιουδήποτε από τα παραπάνω). Επιπλέον, ο Χρήστης αναγνωρίζει και μας εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα, τον τίτλο ή/και την εξουσία να παραχωρήσει τέτοιο δικαίωμα σε εμάς, οι οποίοι ενδέχεται να επιλέξουν να μην δημοσιεύσουν το περιεχόμενο που μεταδίδει ή ανεβάζει ο Χρήστης. Εάν επιλέξουμε να δημοσιεύσουμε το περιεχόμενο που μεταδίδει ή ανεβάζει ο Χρήστης, μπορεί επίσης να επιλέξει να αποσύρει τις δημοσιευμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και/ή λαμβάνουμε για να αποφύγουμε παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή του Ιστότοπου.

 

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο της Prime MD και μεταφορτώνονται στον προσωπικό υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή του Χρήστη. Αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Ιστού που χρησιμοποιείται από κάθε Χρήστη, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο Διαδικτύου και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του Χρήστη ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά και δεν παρεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο σε έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή όταν ο Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο. Η χρήση cookies δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του Χρήστη, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση του υπολογιστή του/της.

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

Google Analytics – Για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς σκοπούς ή/και για τη βελτίωση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου ή/και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.
Κοινωνική δικτύωση – Τα cookies τοποθετούνται από παρόχους ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να επιτρέπουν στον επισκέπτη να μοιράζεται εύκολα το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μέσω αυτών των ιστότοπων.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται τη χρήση cookies από προεπιλογή, αλλά είναι δυνατό για τον Χρήστη να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του να αρνείται την παραλαβή ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα μπισκότα. Εάν ο Χρήστης απενεργοποιήσει τη λήψη cookies, ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

 

Υπερσύνδεσμοι/σύνδεσμοι/διαφημίσεις

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τις ιστοσελίδες της Ιστοσελίδας επιτρέπεται εφόσον δεν χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτή ή την πρόκληση βλάβης στην εικόνα του rma.gr και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ως μέρος άλλη τοποθεσία web (όπως τεχνικές πλαισίωσης). Επιπλέον, η χρήση των λογοτύπων rma.gr όπως είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται για τη δημιουργία υπερ-συνδέσμου προς αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς ρητή και γραπτή άδεια του rma.gr. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει διαφημίσεις καθώς και άλλο υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων, το Rma.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων για τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων. Αυτή η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιστές, τους χορηγούς ή/και τους δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Ο ιστότοπος παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών της Ιστοσελίδας και οι ιστότοποι στους οποίους αναφέρονται υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των ιστοσελίδων. Η ύπαρξη των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από το rma.gr, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών σε αυτές. Το Rma.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα μέρη ή στο περιεχόμενό τους, οι οποίες είναι προσβάσιμες ή διατίθενται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και ως εκ τούτου το rma.gr δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή με άλλο τρόπο αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων μέσω των συνδέσμων του ιστότοπου, κατανοεί ότι το κάνει με δική του ευθύνη.

 

Πολιτική απορρήτου

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και να τα διαχειριζόμαστε με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Για όλες τις διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, ανατρέξτε στην ξεχωριστή σελίδα Πολιτική απορρήτου.

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας και εάν δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας, ενημερώστε μας ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Εάν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με τον Ιστότοπο ή αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rma.gr.

 

Υπηρεσίες δοκιμής COVID-19

Οποιοσδήποτε Πελάτης έχει ενεργή κράτηση μέσω, είτε ταξιδιωτικού γραφείου είτε μεμονωμένα, δικαιούται, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα «www.rma.gr» (εφεξής καλούμενη «Η Πλατφόρμα»), να αγοράσει την Υπηρεσία για διεξαγωγή οποιονδήποτε από δύο διαφορετικούς τύπους δοκιμών για πιθανή ανίχνευση COVID-19:
Δοκιμή RT-PCR ή/και
Ταχεία δοκιμή αντιγόνου
Ο Πελάτης μπορεί να λάβει το δείγμα του στις ακόλουθες τοποθεσίες:

– Το ξενοδοχείο διαμονής τους μόνο εάν το ξενοδοχείο βρίσκεται στη λίστα των υποστηριζόμενων ξενοδοχείων όπως αναφέρονται στην Πλατφόρμα
– Στο Ιατρικό Κέντρο της επιλογής τους, όπως αναφέρεται στην Πλατφόρμα

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο το ταξίδι να δείξει αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμής RT-PCR ή/και της ταχείας δοκιμής αντιγόνου για την ανίχνευση του COVID-19, ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι ο τύπος της εξέτασης και η ημερομηνία και η ώρα που διενεργείται βασίζονται στους κανονισμούς και εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η χώρα προορισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των αποτελεσμάτων του τεστ.
Σε περίπτωση αγοράς του τεστ μέσω η Πλατφόρμα, ο Πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση του, επιλέγει ελεύθερα τον τύπο της δοκιμής, τον τόπο, την ημερομηνία και μόνο ενδεικτική χρονική περίοδο για τη δοκιμή σε μία από τις παραπάνω τοποθεσίες (ανά χρονική περίοδο 4 ωρών). Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη χρονική περίοδο (αλλά όχι την ημερομηνία) που κράτησε ο Πελάτης για τη δοκιμή τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη αυτής της χρονικής περιόδου χωρίς καμία ποινή για την Πλατφόρμα.
Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής , ο Πελάτης θα λάβει στη διεύθυνση email που παρέχεται στην Πλατφόρμα κατά τη στιγμή της αγοράς, ένα e-mail επιβεβαίωσης κράτησης από την Πλατφόρμα.
Το μήνυμα επιβεβαίωσης κράτησης μέσω e-mail ενδέχεται, ενδεχομένως, να περιέχει επίσης έναν κωδικό QR. Ο κωδικός QR θα περιέχει το όνομα του Πελάτη, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία, τον τόπο και τον τύπο της δοκιμής.
Ο Πελάτης πρέπει επίσης να εμφανίσει το μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης στο άτομο που διεξάγει τη δοκιμή ως έγγραφο επαλήθευσης που αναγράφεται στην Πλατφόρμα κατά τη στιγμή της κράτησης (π.χ. διαβατήριο), προκειμένου να προχωρήσει η δοκιμή. Ο προαναφερόμενος στόχος είναι η μοναδική αναγνώριση του Πελάτη και η διασφάλιση της παροχής της σωστής Υπηρεσίας.
Για τις δοκιμές RT-PCR, τα αποτελέσματα θα σταλούν στον Πελάτη μέσω e-mail μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας. Για ταχείες δοκιμές Αντιγόνου, τα αποτελέσματα θα σταλούν μέσω email εντός 16 ωρών από τη στιγμή της δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει το αποτέλεσμα εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την Πλατφόρμα τηλεφωνικά στο +302831071300 ή μέσω email στο info@rma.gr για να εξασφαλίσει την έγκαιρη λήψη του αποτελέσματος της δοκιμής.
Η Πλατφόρμα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που της παρέχονται απευθείας από τον Πελάτη κατά την αγορά της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει την ημερομηνία προγραμματισμένης RT-PCR ή Αντιγόνου ταχεία εξέταση για COVID-19 μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, θα μπορούσε να κάνει την αλλαγή μέσω τηλεφώνου καλώντας στο +302831071300 τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού.
Δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να αλλάξτε τον τύπο της επιλεγμένης δοκιμής, για παράδειγμα από δοκιμή RT-PCR σε ταχεία δοκιμή αντιγόνου ή αντίστροφα.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει τη δοκιμή που αγόρασε, για λόγους που δεν σχετίζονται με τα ταξιδιωτικά σχέδια, μπορεί να είναι δυνατή η ακύρωση εάν ο Πελάτης δηλώσει την υπαναχώρησή του στο email info@rma.gr, τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία για τη δοκιμή.
Με την αποδοχή του αιτήματος απόσυρσης, η Πλατφόρμα θα επιστρέψει το τίμημα που έλαβε για την εν λόγω αγορά στο με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή και μόνο για το ποσό που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα Υπηρεσία. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις/χρεώσεις της Τράπεζας του Πελάτη στην κάρτα του βαρύνουν τον Πελάτη. Η Πλατφόρμα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της αντιστροφής.
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία και να ζητήσει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού εάν η χρονική περίοδος των δεκατεσσάρων ( 14) ημέρες πριν περάσει το προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς ο Πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι αυστηρά προσωπικό και αποστέλλεται μόνο στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο Πελάτης κατά την κράτηση της Υπηρεσίας. Τα ξενοδοχεία ή τα ταξιδιωτικά γραφεία δεν λαμβάνουν αποτελέσματα δοκιμών.
Ο Πελάτης συναινεί ότι με την αγορά της Υπηρεσίας, το Ιατρικό Κέντρο που θα πραγματοποιήσει την εξέταση, μπορεί να ενημερώσει την Πλατφόρμα για το εάν η δοκιμή έχει πραγματοποιηθεί ή όχι, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, e- ταχυδρομείο, τύπος δοκιμής) για σκοπούς επαλήθευσης και επιβεβαίωσης της κράτησης ή/και της συναλλαγής, καθώς και των σχετικών πιστώσεων ή αμφισβητήσεων συναλλαγών.
Εάν ο Πελάτης δεν εμφανιστεί στον ακριβή χρόνο υποδοχής που ορίζεται στη δεύτερη επιβεβαίωση e-mail, ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας υγείας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εξέταση, έχει το δικαίωμα να φύγει από την τοποθεσία χωρίς καμία απολύτως ποινή για τον γιατρό κοντά σας ή τον επαγγελματία υγείας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα επισκεφθεί το πλησιέστερο ιατρικό κέντρο την ίδια ημερομηνία για να πραγματοποιήσει την εξέταση χωρίς επιπλέον κόστος. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Πελάτη για τη δοκιμαστική δειγματοληψία στο ξενοδοχείο εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, ο επαγγελματίας υγείας δεν θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο για να εκτελέσει τη δοκιμή.

Πολιτική απορρήτου

Ο ιστότοπος συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τις απαιτήσεις επεξεργασίας που ορίζονται σε αυτήν.

 

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών (αναφέρονται ως Χρήστες) που συλλέγονται από το rma.gr κατά την επίσκεψή/χρήση του Ιστότοπου και τη χρήση των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις απαιτήσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από το rma.gr. Επιπλέον, εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε δεν πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία επικοινωνίας.

 

Περιήγηση στον ιστότοπο

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον Ιστότοπο χωρίς να παρέχει προσωπικά στοιχεία. Προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο κ.λπ. απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί:

 • κλείστε ένα ραντεβού
 • επικοινωνία
 • εγγραφή
 • Προσωπικά δεδομένα & στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης

 

Συλλεγμένα δεδομένα

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να συλλεχθεί κάποιος αριθμός Προσωπικών Δεδομένων ή προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που καθορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ή άλλα δεδομένα που μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.
Μπορεί επίσης να συλλεχθούν δεδομένα που δεν συνδέονται εύλογα με την ταυτότητα ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
– IP,
– Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης,
– OS,
– Cookies,
– αναγνωριστικά διαφήμισης,
– τύπος συσκευής.
– Διαδικασία εξαίρεσης< br />– Μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε μέσω email, στο info@rma.gr.gr.
– Εξαίρεση από τη χρήση cookies από την Google μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων της Google.
– Εξαίρεση από μια χρήση cookie από τρίτους προμηθευτές μεταβαίνοντας στο Network Advertising Initiative.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε την τοποθεσία σας για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για την εφαρμογή για κινητά που βρίσκονται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή στις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου ή/και στην εφαρμογή για κινητά.
Διαδικασίες που απαιτούν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών
Δημιουργία επαφής
Κατά την επικοινωνία μαζί μας (π.χ. μέσω email, με αποστολή βιογραφικού κ.λπ.), τα στοιχεία του χρήστη αποθηκεύονται για σκοπός της διεκπεραίωσης του ερωτήματος και, εάν ισχύει, των επακόλουθων ερωτήσεων.

 

Χρήση πληροφοριών

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, να απαντήσουμε σε μια έρευνα ή επικοινωνία μάρκετινγκ, να περιηγηθούμε στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες άλλες λειτουργίες του ιστότοπου με τους ακόλουθους τρόπους:

Εξατομικεύστε την εμπειρία σας. Επιτρέψτε μας να παρέχουμε τον τύπο περιεχομένου και προσφορών προϊόντων για τα οποία σας ενδιαφέρει περισσότερο.
Βελτιώστε τον Ιστότοπό μας για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
Επιτρέψτε μας να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών σας.
Διαχειριστείτε έναν διαγωνισμό, μια προώθηση, μια έρευνα ή άλλη δυνατότητα ιστότοπου.
Στείλτε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την παραγγελία σας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.
Συνέχεια μετά από αλληλογραφία (ζωντανή συνομιλία, ερωτήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου).
Δεν χρησιμοποιούμε δημιουργία προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά την επεξεργασία δεδομένων.

Συλλογή και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις – Χρήση υπηρεσιών τρίτων
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το rma.gr μπορεί να συλλέγει ή/και να μεταφέρει σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους .

 

Επεξεργαστές δεδομένων τρίτων

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Και οι δύο αυτές οντότητες εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμφωνούν με την Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ.

 

Πώληση / Συγχώνευση

Σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου, μεταβίβασης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης του rma.gr, τότε το rma.gr κατά την αποκλειστική του κρίση μπορεί:

– μεταφορά,
– πώληση ή εκχώρηση πληροφοριών που συλλέγονται από τον Ιστότοπο σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.
Σε αυτήν την περίπτωση το rma.gr θα ειδοποιήσει τα επηρεαζόμενα μέλη του Ιστότοπου του πριν από τη μεταφορά του προσωπικά δεδομένα ή προτού υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

 

Νομικό αίτημα

Στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος προκειμένου:

 

Συμμορφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απαντήστε σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημικρατικές ή τοπικές ή διαδικτυακές αρχές προστασίας οποιουδήποτε είδους).
Συμμορφωθείτε με την αποτελεσματική νομική διαδικασία.
Προστατέψτε τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία του, την Ιστοσελίδα ή/και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας.
Ο Χρήστης έχει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα .

 

Διευθύνσεις IP

Σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός γνωστός ως Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP). Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής του Χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και μπορεί να αξιοποιηθεί από το rma.gr, εάν χρειαστεί, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.

 

Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το rma.gr ανά πάσα στιγμή και δωρεάν προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του λογαριασμού, τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή αυτού καθώς και τον αποκλεισμό του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων, το rma.gr ενδέχεται να ζητήσει από τους Χρήστες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους προτού αποδεχτεί το αίτημα. Το rma.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας για όσο διάστημα είναι εγγεγραμμένα στις υπηρεσίες του. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν από την εταιρεία. Εκτός εάν ζητηθεί η διαγραφή τους.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων του χρήστη, η Ιστοσελίδα και η Υπηρεσία προσφέρονται μέσω μιας ασφαλούς και ενημερωμένης σύνδεσης SSL μεταξύ του διακομιστή του χρήστη και του προγράμματος περιήγησης. (δηλαδή τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή).

Υπεύθυνο πρόσωπο και υπεύθυνος επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Χρήστης μπορεί – υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων – να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, δικαίωμα δεόντως ενημερωμένος, για πρόσβαση, διόρθωση και αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων). Υπεύθυνο ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας, που μόνο ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον Ιστότοπο είναι:

(όνομα) , (θέση) του rma.gr
Email: info@rma.gr.gr
Τηλέφωνο: +302831071300
Τροποποιήσεις στην τρέχουσα πολιτική
rma. gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου του ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς τους Χρήστες. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τεθούν σε ισχύ αμέσως. (δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα). Επομένως, κάθε χρήση της Ιστοσελίδας μετά από μια τέτοια τροποποίηση ή τροποποίηση θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή από τον Χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.